De op deze website getoonde informatie wordt door De Marketing Mentor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Marketing Mentor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Verwijzingen naar sites die niet door De Marketing Mentor worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Marketing Mentor uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

De Marketing Mentor heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. De Marketing Mentor aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites. U mag vanaf andere websites naar de De Marketing Mentor website linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van De Marketing Mentor, zulks ter beoordeling van De Marketing Mentor.

Indien De Marketing Mentor u daarom verzoekt dient elke link naar een De Marketing Mentor website onverwijld te worden verwijderd. Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden en digitale downloads die deel uitmaken van de door De Marketing Mentor beheerde websites, is eigendom van De Marketing Mentor.

De Marketing Mentor geeft u enkel toestemming om de informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Indien u de gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van De Marketing Mentor.